ÜRÜNLER

Ürünler > Saf Su Sistemleri > TIP I
Milli-Q® Reference Su Saflaştırma Sistemleri

Milli-Q® Reference Su Saflaştırma Sistemleri

  


Milli-Q® Reference sistemleri laboratuvarda alan bakımından az yer kaplayan yapısıyla ve zamanınızı daha verimli kullanmanız için tasarlandı. 

Sistem saf sudan, sistem özel uygulamalarınıza uyarlanmış ve en zorlu normların gereksinimlerini aşan ultra saf su üretir.
Ürün Su Kalitesi

Debi Akış Oranı

50 ml – 2000 ml/dk

Otomatik Hacim Dağılımı

100 ml – 250 ml… 5 L ( 250 ml artışla) – 5 L….60 L ( 1 L artışla)

Hacimsel Dağılım Doğruluğu

% 3 ( 250 ml…60 L)

Direnç1

25 °C de 18.2 MΩ.cm

TOC2

≤ 5 ppb (μg/L)

Bakteri3,4

< 0.01 CFU/mL

Endotoksin4

< 0.001 EU/mL (pyrogen-free)

RNAz4

< 1 pg/mL (RNase-free)

DNAz4

< 5 pg/mL (DNase-free)

1.Özdirenç USP`nin gerektirdiği gibi sıcaklık dengelemesiz olarak da görüntülenebilir.

2. Uygun çalışma koşullarında.

3. Millipak® final filtre ile

4. Biopak® ile

Bu değerler (Elix® besleme suyu ile onaylanmıştır) tipiktir ve besleme suyundaki kirleticilerin niteliğine ve konsantrasyonuna bağlı olarak değişebilir.

Besleme Suyu Kalitesi

Su Kalitesi

Elix®, RiOs ™, distile, DI su, iletkenliği <100 μS / cm ve TOC <50 ppb olan DI su

Besleme Suyu Basıncı

0 – 0.3 bar

Besleme Suyu Sıcaklığı

5 – 35 °C