ÜRÜNLER

Ürünler > Biyoteknolojik Ürünler > Cihazlar
SCİEX

SCİEXPA 800 PLUS FARMASÖTİK ANALİZ SİSTEMİ 

 

• Monoklonal Antikor Uygulamaları

o CE-SDS ile dakikalar içinde Saflık / Heterojenite

o Fast Glycan Teknolojisiyle Glikan Analizi

o Heterojenliği hızlı ve basit CZE veya yüksek çözünürlüklü cIEF ile şarj edin

• mAb haricinde peptitler ve proteinler

• Hücre ve Gen Terapisi Uygulamaları

o Capsid Protein Saflığı

o Nükleik Asit ve Plazmid Analizi
CESİ 8000 PLUS ESI-MS YÜKSEK PERFORMANSLI SİSTEM        Kapiler elektroforezi ve elektrosprey iyonizasyonunu tek bir dinamik işlemde birleştirerek ayırma verimliliğini, hızını ve hassasiyetini önemli ölçüde artırır.

• Geleneksel tekniklerle çözülmeyen izobarik metabolitler ve glikanlar

• Protein konformasyonu ve miktar tayini

• Anyonik ve / veya hidrofilik analitler gibi zorlu yüklü ve polar metabolitler / degradasyon ürünleriP/ACE MDQPlusMolekül Analizleri 

• İyonlar 

• Chiral

• DNAölçülendirme
GeXP

Genetik Analiz

• Dizi Analizi 

• STR

• SNP

• Gen Ekspresyonu 

• Mikrobiyal tiplendirme